ماموریت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تعلیم و تربیت دانشگاهیان مشتاق و مومن به اسلام و انقلاب، بر پایه نظام اندیشه و علوم اسلامی،برای اثرگذاری در عرصه های جهاد علمی فرهنگی جهت تحقق اهداف دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی
تصویری
 • برنامه تفریحی حوزه علوم اسلامی برگزار شد (ویژه خواهران)
  به نام خدا برنامه تفریحی حوزه علوم اسلامی در تفریح گاه پاییزان مهریز برگزار شد و بعد از آن به غربال بیز مهریز رفتند

 • برنامه تفریحی حوزه علوم اسلامی برگزار شد
  به نام خدا برنامه تفریحی حوزه علوم اسلامی ویژه برادران برگزار شد

 • امتحان حوزه علوم اسلامی
  امتحان حوزه علوم اسلامی

 • برنامه ترم دوم سال 97
  به نام خدا برتامه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تنظیم شده و معرفت جویان می توانند برنامه ریزی کنند

ثبت نام

دوره های مطالعاتی

نکات اخلاقی

انتخاب واحد- حذف و ا

بوستان کتاب

سایت های مرتبط

آرشیو صوتی دروس حوزه

خط امام

سبک زندگی شهدا