ماموریت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تعلیم و تربیت دانشگاهیان مشتاق و مومن به اسلام و انقلاب، بر پایه نظام اندیشه و علوم اسلامی،برای اثرگذاری در عرصه های جهاد علمی فرهنگی جهت تحقق اهداف دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی
انتقادات و پیشنهادات
 
 عنوان فرم
 نام و نام خانوادگی :  *
 شماره تماس :

نظر شما:
 * 
 
اوقات شرعی