ماموریت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تعلیم و تربیت دانشگاهیان مشتاق و مومن به اسلام و انقلاب، بر پایه نظام اندیشه و علوم اسلامی،برای اثرگذاری در عرصه های جهاد علمی فرهنگی جهت تحقق اهداف دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی
نکات اخلاقی درس های مقام معظم رهبری
 

بسم الله الرحمن الرحیم 

برای برادر مومنتان بهترین رابخواهید

6 /مهر/ 1395

دوست ندارید به شما اهانت کنند، دشنام بدهند، غیبت شما را بکنند، نام شما را بصورت خفیف ببرند، اینها را نسبتبه برادر مؤمنتان انجام ندهید! 

 


بهترین مواقع برای استجابت دعا

21 /آذر/ 1395

دعا را در همۀ احوال می شود انجام داد. یکی از نِعَم بزرگ الهی، همین فتحِ باب دعا برای بندگان است. بدون هیچ

واسطه ای، بدون هیچ بهانه ای می توانند با خدای متعال حرف بزنند و از او طلب حاجت کنند، و به او اظهار نیاز کنند،

و وسیلۀ تقرب خودشان را فراهم بکنند.

 


توجه به خدا در نماز

2 /اردیبهشت/1398 

در نماز، دستت را بلند نموده و دعا کن! یعنی این قنوتی که در نماز جزو مستحبّات است، این را حضرت توصیه

میکنند که انجام بگیرد ؛ به سبب این که این کار، توجه انسان را در نماز تضمین میکند.

 


توجه دائمی به نعمت های الهی

27 /بهمن/ 1395

ما خیال می کنیم فقط نان اگر روی زمین افتاد، باید انسان آنرا بردارد، ببوسد. اینطور نیست، بلکه همۀ نِعَم الهی، از

طرف خداست، هم خودِ نعمت بودن ارزش است، و هم اینکه از طرف خداست. هر چه او بدهد، از سوی او بیاید، او

لطف کند ؛ خیلی قیمت دارد.

 

 

احساس تکلیف در رابطه با برادر مومن

14 /فروردین/ 1396

این که ما خیال کنیم در مسائل مادّی و اجتماعی و سیاسی و امثال اینها وظیفه داریم که راهنمائی کنیم، اما در

مسائلی که مربوط به دین می شود، این وظیفه را نداریم! این، خطای بزرگی است. جزو مسلّمات احکام الهی و معارف

اهل بیت »علیهم السلام « است که این وظیفه است.

 

 

دعا در گرفتاری و عافیت

11 /دی/ 1395

حضرت می فرمایند: آن کسی که دچار بلا نیست و در حال عافیت است و مشکلی علی الظاهر ندارد، این هم به اندازۀ

همان کسی که مشکل دارد، شایسته است که دعا کند.

 

 

زمینه های رحمت خدا

19 /تیر/ 1396

رحمت خدا بر آن انسانی که کمک کردن به پدرش برای نیکویی کردن آن پدر به او باشد. کاری نکند که پدر نتواند به

او نیکویی کند.

 

 

زیباترین خصلت ها

22 /مرداد/ 1396

 

زیباترین خصلت سه چیز است: 1- وقار بدون مهابت 2- گشاده دستی 3- اشتغال داشتن به غیر بهره های دنیوی

 

 

سفارش به نافله شب و ظهر

26 /فروردین/ 1398

حضرت سه مرتبه این جمله را تکرار میفرمایند: نافلۀ شب را حتماً بجا بیاور! معلوم میشود خصوصیاتی در بلندشدن

در نیمۀ شب، سحرخیزی، و عبادت کردن وجود دارد که در هیچیک از نمازهای بیست و چهار ساعتِ دیگر، این

خصوصیات وجود ندارد.

 

 

عدم دلبستگی به دنیا

16 /اردیبهشت/ 1398

خدای متعال به ما میفرماید: این کار را نکن! از این راه نرو! این حرکت را انجام نده! تکلیفِ عقلی و عقلائیِ ما

چیست؟ از آنچه خدای متعال ما را از آن برحذر میدارد، باید بر حذر باشیم.

 

 

علم همراه با حلم

20 /خرداد/ 1397

گاهی دو فضیلت که با یکدیگر جمع بشوند، موجب فضیلتِ مضاعفی می شوند. لکن در فضیلت های با یکدیگر جمع

شده، چیزی محبوبتر و با فضیلت تر از اجتماع علم با حلم نیست.

 

 

عوامل ثبات و زوال ایمان

1 /آبان/ 1396

ما از بزرگانِ اهل معنا و اهل توحید هم مکرّر شنیدیم این معنا را که توصیۀ اوّل، ترک گناه است بعد نوبت می رسد

به انجام کارهای خوب و اذکار و اوراد و نوافل و مستحبات و امثال اینها. اوّل، ترک گناه است.

 

 

مکارم اخلاق

29 /فروردین/ 1396

سخن حق را بگو هر چند علیه خود تو باشد. این، آن کاری است که ماها خیلی بلد نیستیم آنرا انجام بدهیم. قولِ حق

را انسان بر زبان بیاورد، یا اگر دیگری گفت قبول کند، ولو آن قولِ حق به زیانِ خود انسان باشد. مَکرَمَت اخلاقی، اینهاست.

 

 

ویژگی های رفتار عاقلانه

24 /اردیبهشت/ 1396

کسانی که با شما دوستند، با اینها مدارا کنید! مدارا به معنای ظاهرسازی نیست، یعنی ملاطفت کنید، رفتار خوب و

خوش داشته باشید. دوستانتان را، کسانی که صدقِ دوستیِ با شما دارند، اینها را با رفتار خوش خودتان از خودتان

راضی نگهدارید.

 

 

هشدار نسبت به پیروی از طاغوت

9 /اردیبهشت/ 1398

طاغوتها و پیروان آنها شما را فریب ندهند! پیروانشان در درجۀ اوّل اطرافیان، بعد هم آن تودهای از مردم که دل به

طاغوت میسپارند، بدون تحقیق، بدون احساس مسئولیت و تعهّد دنبال او راه میافتند. برای این که به هوسها و حُطام

دنیوی دست پیدا کنند.

 

 

اوقات شرعی